Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου

perifereia

                                     Ημερήσια Διάταξη Οικονομικής Επιτροπής

 Την Τρίτη  3-07-2012 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ.  συνεδριάζει η Οικονομική  Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου,  με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής: 

Επικύρωση πρακτικών της προηγούμενης, από 21-06-2012 συνεδριάσεως.

 1. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης της «Προμήθειας Κινητού Εξοπλισμού» (Φορτηγό Αυτοκίνητο) για το έργο «Κατασκευή ΧΥΤΑ 1ης Διαχειριστικής ενότητας (Ν. Ιωαννίνων) της Περιφέρειας Ηπείρου (Ομάδες Α, Β, Γ, και Δ)», αναδόχου Προμηθευτή «ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΑΕΒΕ».
 2. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας ολοκλήρωσης της σύμβασης για την εκτέλεση του υποέργου 3: «Σύνδεση με ΟΤΕ» της Πράξης της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή ΧΥΤΑ 1ης Διαχειριστικής Ενότητας (Ν. Ιωαννίνων) Περιφέρειας Ηπείρου».
 3. Έγκριση δαπάνης ηλεκτροδότησης, σε βάρος του κονδυλίου με τίτλο «Μετατοπίσεις – Επεκτάσεις στύλων ΔΕΗ σε ΟΤΑ του Νομού» του Προγράμματος Κ.Α.Π. Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.
 4. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της  Π.Ε. Ιωαννίνων «Κατασκευή κλειστού γυμναστηρίου – αίθουσας πολλαπλών χρήσεων Δ.Δ. Μεταμόρφωσης», αναδόχου εταιρείας «ΜΠΙΤΧΑΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», μέχρι την 30-06-2013.
 5. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση Μουσουλμανικού τεμένους Καλούτσιανης (Α’ Φάση)», αναδόχου εταιρείας «Π. Χαλούλος – Β. Βαγενά Ο.Ε.», μέχρι την 30-12-2012.
 6. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση Ι.Μ. Βροσύνας», αναδόχου εταιρείας «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.», μέχρι την 31-12-2012.
 7. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Προσθήκη αιθουσών στο Λύκειο Καρδαμιτσίων», αναδόχου Χρήστου Γκόντα ΕΔΕ, μέχρι την 30-12-2012.
 8. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Ανακατασκευή στέγης Ι.Ν. Σιτσαίνων» αναδόχου Γεωργίου Πάντου, μέχρι την 31-12-2012.
 9. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση οδού Πυρσόγιαννη – Αμάραντος (Α΄ Φάση)», αναδόχου Ιωάννη Βλάχα ΕΔΕ, μέχρι την 30-08-2012.
 10. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Κατασκευή γέφυρας οδού Πληκάτι – Αετομηλίτσας», αναδόχου Φώτου Δημόκριτου, μέχρι την 19-01-2013.
 11. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση κατολισθητικών φαινομένων στον οικισμό Φτέρης Τ.Δ. Δοβλάς» αναδόχου Κων/νου Ντόκου Ε.Δ.Ε., μέχρι την 30-08-2012.
 12. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Συμπληρωματικά έργα μέσω Ρού Καλαμά» αναδόχου Ευαγγελίας Ζητούνη ΕΔΕ, μέχρι την 31-08-2012.
 13. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Κατασκευή τοίχου προστασίας στον ποταμό Άραχθο (κτήμα Γράβου)», αναδόχου Αλέξανδρου Λάμπρου, μέχρι την 30-09-2012.
 14. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Ανακατασκευή γέφυρας Γκόγκου και εργασίες προστασίας αυτής», προϋπολογισμού  € 380.000,00  με ΦΠΑ.
 15. Έγκριση διενέργειας του ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και κίνησης για τις ανάγκες των Ν.Π.Δ.Δ. Π.Ε. Ιωαννίνων για το έτος 2013, κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης και έγκριση δαπάνης για τη δημοσίευσή της.
 16. Έγκριση δαπάνης για τη δημιουργία διαφημιστικών banners της Περιφέρειας Ηπείρου.
 17. Έγκριση δαπάνης για διαφημιστική καταχώρηση της Περιφέρειας Ηπείρου στο περιοδικό του Υπεραστικού ΚΤΕΛ.
 18. Δικαστική Εκπροσώπηση της Περιφέρειας Ηπείρου ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας (Δ’ Τμήμα), Α) κατά την δικάσιμο της 18-12-2012 και σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο, για τη συζήτηση της από 30-01-2012 (με αριθμ. καταθ. 851/2012) αίτησης ακύρωσης των Κων/νου Σιαπλαούρα κλπ (σύνολο 7) κατά της Περιφέρειας Ηπείρου για την ακύρωση της αριθμ. 13/53/27-07-2011 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 97646/17572/29-12-2011 ανακοίνωσης/πρόσκλησης ενδιαφέροντος/προκήρυξης της Περιφέρειας Ηπείρου και Β) για τη συζήτηση της από 30-01-2012 (με αριθμ. καταθ. 55/2012) αίτησης αναστολής εκτέλεσης κατά της ανωτέρω Πράξεως, η οποία υποβλήθηκε με την αίτηση ακύρωσης.
 19. Έγκριση άσκησης εκ μέρους της Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων) αίτησης ασφαλιστικών μέτρων στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών (προσωρινή ρύθμιση κατάστασης, κατ’ άρθρο 984 παρ. 4 ΚΠολΔ), κατά της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με το διακριτικό τίτλο «ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ», σχετικά με το από 25-05-2012 κατασχετήριο έγγραφο της εταιρείας «ΒΑΛΚΑΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και ανάθεση της δικαστικής εκπροσώπησης της Περιφέρειας Ηπείρου, για την κατάθεση και συζήτηση της ανωτέρω αίτησης ασφαλιστικών μέτρων.
 20. Έγκριση χορήγησης παράτασης συνολικής προθεσμίας περάτωσης, μετ’ αναθεωρήσεως, των εργασιών του έργου της Π.Ε. Άρτας «Συνέχιση βελτίωσης – ασφαλτόστρωσης οδού από επαρχιακή οδό Άρτας – Κορωνησίας προς Γαβριά (γ’ φάση)», αναδόχου Χρήστου Κατέρου ΕΔΕ, μέχρι την 31-12-2012.
 21. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Έργα αποκατάστασης κοίτης Αράχθου κατάντι γέφυρας», προϋπολογισμού € 200.000,00 με ΦΠΑ.
 22. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Προστασία πρανών και διευθέτηση κοίτης  χειμάρρου Μπούση», προϋπολογισμού € 50.000,00 με ΦΠΑ.
 23. Έγκριση του 4ου Α.Π.Ε. της αρχικής και της 1ης Συμπληρωματικής σύμβασης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Έργα συντήρησης, αποκατάστασης και διαμόρφωση περιβάλλοντος Ι.Μ. Σέλτσου», αναδόχου εταιρείας «ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Ο.Ε.».
 24. Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. της αρχικής σύμβασης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Ανακατασκευή τεχνικών έργων αρδευτικού και στραγγιστικού δικτύου πεδιάδας Άρτας», αναδόχου Νικολάου Πανούτσου ΕΔΕ.
 25. Έγκριση του 1ου ΑΠΕ της αρχικής σύμβασης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Συντήρηση ασφαλτικού οδοστρώματος της οδού Αγ. Σπυρίδωνα – Στρογγυλής», αναδόχου Παναγιώτη Σιαφάκα, προϋπολογισμού 20.000,00 € με ΦΠΑ.
 26. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 19-06-2012 ανοιχτής δημοπρασίας, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Συνέχιση βελτίωσης – ασφαλτόστρωσης του δρόμου Αθαμάνιο – Θεοδώριανα (β’ φάση)», προϋπολογισμού € 500.000,00 με ΦΠΑ.
 27. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 19-06-2012 ανοιχτής δημοπρασίας, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Επισκευή στέγης Αντλιοστασίου Βίγλας», προϋπολογισμού € 25.000,00 με ΦΠΑ.
 28. Έγκριση ανάθεσης εργασιών υπαίθρου και γραφείου για το έργο του Προγράμματος Κ.ΑΠ. έτους 2012, της Π.Ε. Άρτας «Σύνταξη κτηματολογίου και επικαιροποίηση της μελέτης “Βελτίωση – ασφαλτόστρωση δρόμου Περάνθη – Κομπότι”», προϋπολογισμού € 6.0000,00 με ΦΠΑ.
 29. Έγκριση λειτουργικών δαπανών για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας.
 30. Κατάρτιση της διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας και έγκριση των λοιπών συμβατικών τευχών, του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Κατασκευή-ασφαλτόστρωση οδού στο Δ.Δ. Άνω Ράχης Δήμου Πρέβεζας», προϋπολογισμού € 65.000,00 με ΦΠΑ.
 31. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Αντικατάσταση στοιχείων από Αμίαντο στις στέγες των κτιριακών εγκαταστάσεων του «ΖΗΡΟΥ», που θα στεγάσει το κέντρο περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Φιλιππιάδας Ν. Πρέβεζας», αναδόχου Ιωάννη Τσιρώνη, μέχρι την 31-12-2012.
 32. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Ανέγερση Δημοτικού Σχολείου Θεσπρωτικού – κατασκευή», αναδόχου Κοινοπραξίας «ΕΡΓΟΔΟΜΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε. – Ε. ΦΟΝΤΑΡΑΣ», μέχρι την 31-08-2012.
 33. Απόφαση επί της από 22-06-2012 ένστασης της εργοληπτικής επιχείρησης «ΤΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ε.Δ.Ε.», κατά του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 19-06-2012 δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Τοποθέτηση φωτεινών σηματοδοτών στη διασταύρωση προς Μύτικα», προϋπολογισμού € 90.000,00 με ΦΠΑ, και έγκριση του αποτελέσματος της δημοπρασίας.
 34. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – επισκευής Μηχανημάτων και Οχημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας.
 35. Έγκριση λειτουργικών δαπανών για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας.
 36. Έγκριση δαπανών στα πλαίσια του Προγράμματος της Π.Ε. Θεσπρωτίας ADRIMOB (SUSTAINABLE COAST MOBILITY IN THE ADRIATIC AREA)», της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας IPA ADRIATIC 2007-2013.
 37. Έγκριση λειτουργικών δαπανών για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας.
 38. Έγκριση μετακίνησης και της σχετικής δαπάνης για τη συμμετοχή του κτηνιάτρου Μάριου Τρουμπούκη, υπαλλήλου του Τμήματος Κτηνιατρικής της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Θεσπρωτίας, σε σεμινάριο του ΕΦΕΤ με Θέμα «ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ-ΠΡΟΑΝΑΚΡΙΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ», στην Αθήνα από 26 έως 30-06-2012.
 39. Έγκριση χορήγησης παράτασης συνολικής προθεσμίας των εργασιών του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Κατασκευή γέφυρας και τοίχου αντιστήριξης στο Δ.Δ. Αργυροτόπου Δήμου Συβότων», αναδόχου εταιρείας «Δημήτριος Χρήστου & Σία Ε.Ε.», μέχρι την 30-12-2012.
 40. Κατάρτιση της διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας και έγκριση των λοιπών συμβατικών τευχών, του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Αποκατάσταση ζημιών επαρχιακής οδού Ελευθεροχωρίου – Σαλονίκης – Βερενίκης (όρια Νομού)», προϋπολογισμού € 40.000,00 με ΦΠΑ.
 41. Έγκριση μετακίνησης και σχετικές δαπάνες, για τη συμμετοχή του Νικόλαου Μπατζιά, υπαλλήλου του Τμήματος Πληροφορικής της Π.Ε. Θεσπρωτίας, στην παρουσίαση του δέκατου έκτου θεματικού σεμιναρίου του έργου Misrar “Mitigating Spatial Relevant Risks in European Regions and Towns” – «’Άμβλυνση χωρικών κινδύνων σε Ευρωπαϊκές περιοχές και πόλεις» στα πλαίσια της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG IVC Διαπεριφερειακή Εδαφική Συνεργασία, που θα πραγματοποιηθεί στο Αβέιρο  (AVEIRO)  της Πορτογαλίας, από 23-07-2012 έως 28-07-2012.
 42. Έγκριση δαπάνης για καταβολή επιδικασθέντος ποσού, σε εκτέλεση της αριθμ. 255/2012 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Ιωαννίνων (σχετική η αριθμ. 11/413/23-04-2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής).