Συνεδριάση Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας την 1η Φεβρουαρίου

Καλείστε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας που θα γίνει στις 1 Φεβρουαρίου 2012 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30΄ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου (οδός Σουλίου αρ.3) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα :

ΘΕΜΑ   1ο
    Εκλογή δυο εκπροσώπων από τις παρατάξεις της μειοψηφίας για τη συμμετοχή τους στην Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου, όταν αυτή επιλαμβάνεται κατά τις διατάξεις του Ν.3584/2007, υποθέσεων ως πειθαρχικό όργανο.
-Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ   2ο
    Συγκρότηση Επιτροπών σύμφωνα με τον Ενιαίο Κανονισμό Προμηθειών Ο.Τ.Α. (ΦΕΚ.185/23-3-93) για το έτος 2012.
-Εισηγητής: Βασίλειος Τσώλης – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ   3ο
    Ορισμός μέλους για τη συγκρότηση της Επιτροπής χορήγησης άδειας λειτουργίας αθλητικών εγκαταστάσεων.
-Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ   4ο
    Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου για τη συγκρότηση της επιτροπής ανέλκυσης Ναυαγίων, περιοχής δικαιοδοσίας του Οργανισμού Λιμένος Ηγουμενίτσας.
-Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ   5ο
    Επί αιτήσεως Δημοτικού Συμβούλου κ. Δημήτριου Πάκου, για παραίτησή του από το Δ.Σ. του ΝΠΔΔ «Σχολική επιτροπή Α/βάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Ηγουμενίτσας» και αντικατάστασή του.
-Εισηγητής: Ιωάννης Τζάνης – Δημοτικός Σύμβουλος.

ΘΕΜΑ   6ο
    Ενημέρωση για την κατάσταση των εσόδων και εξόδων του Δήμου για το Δ’ τρίμηνο 2011 (άρθρο 72 παρ.1 εδ. β του Ν.3852/2010).
-Εισηγητής: Βασίλειος Τσώλης – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ   7ο
    Έγκριση Κανονισμού Καθαριότητας Δήμου Ηγουμενίτσας.
*Ο Κανονισμός Καθαριότητας υπάρχει στο site του Δήμου:
     www.Igoumenitsa.gr / Πληροφορίες / Ανακοινώσεις.
-Εισηγητής: Ιωάννης Γόγολος – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ   8ο
    Εξουσιοδότηση για υπογραφή πρακτικού συμβιβασμού μεταξύ Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Ε. Θεσπρωτίας) και Δήμου Ηγουμενίτσας για διαπραγμάτευση–μείωση οφειλόμενου ποσού παρελθόντων ετών για τη μεταφορά μαθητών.
-Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ   9ο
    Σχετικά με την ίδρυση και λειτουργία Συμβουλευτικού Σταθμού ΚΕΘΕΑ στην Ηγουμενίτσα.
-Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 10ο
    Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Σουλίου και Δήμου Ηγουμενίτσας για την πράξη «Ανάδειξη – Βελτίωση του ιστορικού μονοπατιού προς Άγιο Αρσένιο».
-Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 11ο
    Συμπλήρωση της με αριθμ.185/2011 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου.
-Εισηγητής: Σπυρίδων Κώστας – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 12ο
    Εισήγηση για μεταφορά περιπτέρου της κας Δήμα Αικατερίνης του Ιωάννη από την πλατεία της περιοχής «Ελβετικά» στην πλατεία «Τιτάνης» της Δ.Κ. Ηγουμενίτσας.
-Εισηγητής: Κων/νος Δημητρίου – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 13ο
    Απευθείας ανάθεση της προμήθειας «υγρών καυσίμων, λιπαντικών και πετρελαίου θέρμανσης» του Δήμου Ηγουμενίτσας για το έτος 2012.
-Εισηγητής: Βασίλειος Τσώλης – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 14ο
    Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Οδοποιία Ηγουμενίτσας Β’ Φάση».
-Εισηγητής: Κων/νος Δημητρίου – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 15ο
    Χορήγηση παράτασης προθεσμίας για το έργο «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ» (Σύβοτα).
-Εισηγητής: Κων/νος Δημητρίου – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 16ο
    Λήψη απόφασης σχετικά με τη μη απαίτηση απαλλοτριώσεων για το έργο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΟΥ».
-Εισηγητής: Κων/νος Δημητρίου – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 17ο
    Έγκριση εξόδων κίνησης κ. Δημάρχου για μετακινήσεις του εκτός έδρας και ψήφιση σχετικής πίστωσης.
-Εισηγητής: Βασίλειος Τσώλης – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 18ο
    Καθορισμός χώρου και ημερομηνίας για τη διεξαγωγή συνεδρίασης για τον απολογισμό πεπραγμένων της δημοτικής αρχής (άρθρο 217 ΔΚΚ).
-Εισηγητής: Δήμαρχος.